سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایگاه شناخت اهل بیت و شیعه
و احادیث معصومین علیهم السلام
ثامن تم
لینک دوستان
طراح قالب

شهدای کازرون

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد بن سلیمان از پدرش روایت کند که گفت : روزى در محضر امام صادق (علیه السلام ) بودم که ابوبصیرنفس زنان وارد شد و چون در جاى خود قرار گرفت حضرت صادق (علیه السلام ) رو به او کرده فرمود: اى ابا محمد این نفس زدنت از چیست ؟
ابوبصیر: قربانت اى فرزند رسول خدا سالمند شده ام و استخوانم باریک گشته و مرگم نزدیک شده در صورتیکه نمى دانم وضعم در آخرت چگونه است ؟
امام (علیه السلام ): اى ابا محمد تو هم چنین مى گوئى ؟
ابوبصیر: چرا چنین نگویم ؟ قربانت گردم .
امام (علیه السلام ): اى ابا محمد مگر نمى دانى که خداى تعالى جوانان شما را گرامى داشته و از پیران شما حیا دارد؟
ابوبصیر: قربانت چگونه جوانانرا گرامى دارد و از پیران حیا کند؟!
امام (علیه السلام ): خدا جوانانرا گرامى داشته از اینکه عذابشان کند و از پیران حیا کند که از آنها حساب بکشد.
ابوبصیر: قربانت آیا این مقام ویژه ما (شیعیان ) است یا براى عموم اهل توحید و یکتا پرستانست ؟
امام (علیه السلام ): نه به خدا مخصوص شما است نه همه مردم .
ابوبصیر: قربانت اینان به ما لقبى داده اند که پشت ما شکسته و دلهاى ما مرده است ، و زمامداران و والیان به خاطر همین لقب خون ما را حلال مى شمرند - روى حدیثى که فقهاى آنها بر ایشان روایت کنند.
امام (علیه السلام ): مقصودت لقب (رافضى ) است ؟ (رافضى به معناى ترک کننده و واگذارنده است ).
ابوبصیر - آرى .
امام (علیه السلام ): نه به خدا سوگند اینان شما را بدین نام نخواندند بلکه خدا شما را بدان نامیده است اى ابا محمد آیا ندانى که هفتاد نفر از بنى اسرائیل چون گمراهى فرعون و قومش را دیدند آنها را واگذاردند به موسى که او را در هدایت دیدند پیوستند، و آنها را در لشگر موسى (رافضى ) نامیدند چون فرعون را واگذاردند، و آنها در میان لشگر موسى از همه در عبادت کوشاتر و نسبت بدوستى موسى و هارون و فرزندانشان از همگى محکمتر بودند، پس خداى عزوجل به موسى وحى فرمود: که این نام را در تورات براى آنها ثبت کن زیرا من آنها را به این نام نامیده ام و این نام را بدانها عطا کرده ام ، موسى (علیه السلام ) آن نام را براى آنها ثبت فرمود، و پس از آن خداوند این نام را براى شما ذخیره کرد تا آن را به شما عطا فرمود: اى ابا محمد اینان خوبى را واگذاردند و شما شر را واگذاردید، مردم به دسته هاى مختلف پراکنده شدند و به شعبه هاى زیادى منقسم گشتند، و شما در شعبه خاندان پیامبرتان در آمدید و بدان راهى که آنان رفتند شما هم بدان راه رفتید، و همان را که خدا براى شما انتخاب فرمود شما برگزیدید و همان را که خدا خواست خواستید، مژده باد بر شما، و باز هم مژده باد بر شما، که به خدا سوگند شمائید مورد رحمت حق که هر کارى از نیکوکارتان پذیرفته گردد، و از بد کارتان گذشت شود، هر که روز قیامت بدون آن عقیده اى که شما دارید به پیشگاه خداى عزوجل بیاید، نه کار نیکى از او پذیرفته شود و نه از کارى از کارهاى بد او گذشت شود، اى ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت ! بیفزا!
امام (علیه السلام )، اى ابا محمد خدا عزوجل فرشتگانى دارد که گناهان را از دوش شیعیان ما بریزند چنانچه باد خزان برگهاى درختان را در فصل آن (پاییز) بریزد، و این است معناى گفتار خداى عزوجل :
و آنانکه حامل عرشند و آنها که در گرد آنند بستایش پروردگارشان تسبیح گویند و بدو ایمان دارند و براى مؤ منان آمرزش خواهند) (سوره مؤ من آیه 7) و به خدا آمرزش خواهى آنان براى شما است نه براى همه مردم ، اى ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت ! برایم بیفزا!
امام (علیه السلام ) فرمود: اى ابا محمد همانا خداوند در قرآنش شما را یاد کرده و فرموده : مؤ منان مردانى هستند که وفا کردند به پیمانى که با خدا بسته بودند، برخى از ایشان مدت خود را بسر برده (و از این جهان رفتند) و برخى چشم به راه (مرگ )اند و به هیچ وجه تغییرى نیافته اند، (سوره احزاب آیه 23). شمائید که وفا کردید بدان پیمانى که خدا در مورد ولایت ما از شما گرفته بود، و شمائید که دیگرى را به جاى ما نگرفتید، و اگر چنین نمى کردید خداوند شما را سرزنش کرده در آنجا که فرماید: (بیشتر آنها را به پیمانى پاى بند نیافتیم و بیشترشانرا فاسق و بدکار یافتیم ) (سوره اعراف آیه 102) اى ابا محمد خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت ! برایم بیفزا!
امام (علیه السلام )، اى ابا محمد خدا شما را در قرآن خود یاد کرده که فرماید: (برادرانى هستند در روى تختها روبروى همدیگر...) (سوره حجر آیه 47) به خدا سوگند جز شما را به این سخن قصد نکرده است آیا خوشحالت کردم اى ابابصیر؟
ابوبصیر، قربانت گردم ! برایم بیفزا!
امام (علیه السلام ) فرمود: (در آنروز دوستان دشمن همدیگرند بجز پرهیزکاران ...) (سوره زخرف آیه 67) بخدا سوگند کسى دیگر را جز شما به این سخن قصد نفرموده است . اى ابا محمد خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت برایم بیفزا.
فرمود: اى ابا بصیر همانا خداى عزوجل ما و شیعیان و دشمنانمانرا در یک آیه از قرآن خود یاد فرموده آنجا که فرماید: (آیا یکسانند آنانیکه مى دانند و آنانیکه نمى دانند. جز این نیست که صاحبان خرد اندرز مى گیرند). (سوره زمر آیه 9) و مائیم آنانکه مى دانند و دشمنان مایند که نمى دانند و صاحبان خرد شیعیان مایند، اى ابا محمد خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت گردم برایم بیفزا.
فرمود: اى ابا محمد به خدا سوگند خداى عزوجل در آیه ذیل هیچیک از اوصیاء پیمبران و پیروانشانرا جدا نکرده جز امیر مؤ منان على (علیه السلام ) و شیعیان را که در قرآنش فرماید و گفته اش حق است : (روزى که دوستى براى دوست خود کارى انجام ندهد، و آنها یارى نشوند، جز آنکه خدایش ‍ رحم کند...) (سوره دخان آیه 42) و مقصود خداوند از این آیه على (علیه السلام ) و شیعیان اویند اى ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت گردم ، برایم بیفزا!
فرمود: اى ابا محمد همانا خداى تعالى شما را در قرآن یاد کرده آنجا که فرماید (اى بندگان من که درباره خویش زیاده روى کردید از رحمت خدا نومید نشوید که به راستى خدا همه گناهان را مى آمرزد و همانا او آمرزیده و مهربان است ) (سوره زمر آیه 53) به خدا سوگند جز شما از این سخن ، دیگرى منظورش نبوده ، آیا خوشحالت کردم اى ابا بصیر؟
ابوبصیر، قربانت گردم ، برایم بیفزا!
فرمود: اى ابابصیر همانا خداوند شما را در قرآن خود ذکر کرده که فرمود: (اى شیطان ) به راستى که تو را بر بندگان (خاص ) من تسلطى نیست ) (سوره حجر آیه 42) به خدا سوگند از این سخن جز امامان و شیعیانشانرا قصد نداشته ، آیا خوشحالت کردم اى ابا محمد؟
ابوبصیر، قربانت گردم ، برایم بیفزا!
فرمود: اى ابا محمد همانا خدا شما را در قرآن خود یاد کرده که فرماید: (آنان همدم کسانى هستند که خدا نعمتشان داده از پیمبران و راستى پیشه گان و جانبازان و شایستگان و چه نیکو رفیقانى هستند) (سوره نساء آیه 69) در این آیه مقصود از پیمبران رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) است ، و راستى پیشه گان و جانبازان مائیم ، و شایستگان شمائید، پس نامور شوید بشایستگى و صلاح چنانچه خداى عزوجل شما را چنین نامیده اى ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت گردم ، باز هم برایم بیفزا!
فرمود: اى ابا محمد همانا خدا شما را یاد کرده در آنجا که از زبان دشمن شما در دوزخ چنین حکایت کند که فرمود: (و گویند چرا ما نمى بینیم مردانى را که از اشرار مى شمردیم و تمسخرشان مى کردیم ، یا شاید دیدگان (از دیدنشان ) خیره گشته است ) (سوره یس آیه 62) به خدا سوگند مقصود و منظور از این آیه کسى جز شما نیست ، که شما در نزد مردم این جهان اشرار محسوب شده اید به خدا سوگند هنگامیکه شما در ناز و نعمت خواهید بود آنان در دوزخ سراغ شما را گیرند، اى ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؟
ابوبصیر، قربانت باز هم بفرمائید:
فرمود: اى ابا محمد (اینقدر بدان که ) آیه اى نیست که به بهشت رهبرى کند و بهشتیان را به خیر یاد کند جز آنکه درباره ما و شیعیان ما نازل گشته ، و آیه اى نیست که به سوى دوزخ سوق دهد و اهل آن را به بدى یاد کند جز آن که درباره دشمن ما و مخالف با ما نازل گشته آیا خوشحال شدى اى ابا محمد؟
ابو بصیر، قربانت برایم بیفزا!
فرمود: کسى بر کیش ابراهیم نیست جز ما و شیعیان ما، و سایر مردم از آن بر کنارند اى ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؟
و در روایتى است که ابوبصیر گفت : مرا بس است . ))

منبع: گلستان آل محمد- شیخ کلینیبرچسب‌ها: شیعه
جمعه 93/1/8 .:. 9:7 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی
ویژگی منتظران واقعی  حضرت مهدی(عج)

ویژگی منتظران واقعی حضرت مهدی(عج)

در کتاب ارزشمند «مفاتیح الحیات» نوشت? عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی آمده است:

امام حسین (علیه السلام) فرمود: حضرت مهدی(عج الله) غیبتی دارد که گروهی در آن مرحله مرتد میشوند و گروهی ثابت قدم می مانند و اظهار خشنودی میکنند. افراد مرتد به آنها می گویند «این وعده کی خواهد بود اگر شما راستگو هستید؟ (منظور از وعده ظهور حضرت مهدی (عج) است)» ولی کسی که در زمان غیبت در مقابل اذیت و آزار و تکذیب آنها صبور باشد، مجاهدی است که با شمشیر در کنار رسول خدا (صل الله علیه و آله) جهاد کرده است.


 بحارالانوار جلد 51 صفحه 133

منبع: فرهنگ نیوز


برچسب‌ها: شیعه
پنج شنبه 92/11/24 .:. 9:40 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت زهرا سلام الله علیها:

آنگاه که روز قیامت برانگیخته شود از گناهکاران امت پیامبر اسلام شفاعت خواهم کرد.

خورشید کعبه به نقل از احقاق الحق ج 19 ص 219برچسب‌ها: حضرت فاطمه سلام اللهشیعه
سه شنبه 92/9/12 .:. 8:40 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم


... بدانید، هرکس علی را دوست بدارد، در آسمانها و زمین، اسیر خدا نامیده می شود. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد، فرشته ای از زیر عرش او را صدا می زند: ای بنده خدا، عمل [به فرامین خدا] را از نو آغاز کن؛ زیرا خداوند تمام گناهانت را آمریزیده است. بدانید، هر کس علی را دوست بدارد، روز قیامت در حالی [به صحرای محشر] می آید که صورتش همچون ماه شب چهارده می درخشد. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد، بر سرش تاج پادشاهی گذاشته می شود، و لباس کرامت و بزرگواری بر او پوشانده می شود. بدانید هر کس علی را دوست بدارد، از پل صراط همچون برق جهنده می گذرد. آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد، برای او، دوری از آتش جهنم و جواز عبور از صراط و امان از عذاب دوزخ نوشته می شود....

فضائل الشیعة ص 23-21برچسب‌ها: شیعه
سه شنبه 92/9/5 .:. 11:58 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

امام باقر علیه السلام:

بخدا سوگند که سیصد و ده و اندی نفر (یاران امام زمان علیه السلام) می آیند که در میان آنان پنجاه زن می باشند و در مکه اجتماع می کنند.

خورشید مکه به نقل از روزگار رهایی ص 423برچسب‌ها: شیعهامام زمان علیه السلام
پنج شنبه 92/8/30 .:. 1:14 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی
جوان مستبصر میانماری:
شیعه شدم ؛ چون مطالعه کردم


خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:
«محمد علی» جوان شیعه میانماری است که پدرش از برادران اهل سنت و مادرش نیز شیعه است؛ او پس از مطالعه فراوان به حقانیت مکتب اهل‌بیت پی برده و در آرزوی دیدار مردی که خود او را شخصیت بزرگ جهان می‌نامد ... 


 شیعه شدم ؛ چون مطالعه کردم

 «محمد علی» طلبه مقطع کارشناسی دانشگاه جامعة‌المصطفی از کشور میانمار گفت: پدر من سنی و مادرم شیعه است و من نیز مسلمانی با مذهب سنی متولد شدم.

وی درباره انگیزه شیعه شدنش گفت: من به دلیل علاقه زیاد به مسائل دینی، کتاب‌های بسیاری در حوزه دین و قرآن مطالعه می‌کردم. با مطالعه این کتاب‌های گوناگون، به حقانیت مذهب تشیع پی بردم و شیعه شدم تا جایی که پس از سپری کردن دوران مدرسه برای ادامه تحصیل به «مدرسه علمیه امیرالمؤمنین(ع)» در میانمار رفتم و به مدت سه سال در آنجا به تحصیل مشغول بودم.

این مسلمان میانماری با اشاره به بازدید نمایندگان جامعةالمصطفی(ص) از مدرسه علمیه «امیرالمؤمنین» اظهار داشت: در بازدیدی که نمایندگان از مدرسه ما داشتند من پس از مصاحبه و گزینش موفق به پذیرش در دانشگاه جامعةالمصطفی قم شدم و به ایران آمدم.

وی در خصوص تفاوت فعالیت‌های قرآنی میانمار با ایران خاطرنشان کرد: میانمار حدود 60 میلیون جمعیت دارد که بیشتر این جمعیت وهابی هستند به طوری که تعداد افرادی که مذهب تشیع را برگزیدند کمتر از 8 هزار نفر است از این سو در میانمار به مسائل مذهبی و  قرآنی توجه کمتری می‌شود.

راهبان بودایی از تسلط مسلمانان در میانمار واهمه دارند

محمد علی اظهار داشت: در میانمار بودایی‌ها و راهبان از تسلط مسلمانان به کشور واهمه دارند به همین دلیل پیوسته علیه مسلمانان تبلیغات منفی می‌کنند و دست به کشتار می‌زنند.

این طلبه مسلمان با اشاره به فعالیت‌های قرآنی در ایران ادامه داد: این نمایشگاه که با عنوان «قرآن» در ایران برگزار می‌شود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و من تاکنون چنین فعالیتی را در هیچ جای دنیا ندیده‌ام.

وی با بیان اینکه مردم ایران مردمی آگاه و با بصیرت هستند و فعالیت‌های قرآنی در ایران بسیار گسترده است، افزود: مردم ایران خوب و دلسوزِ هم‌نوع خود هستند اما برخی افراد رفتاری مناسب با اصول دین از خود نشان نمی‌دهند که این امر باعث خدشه‌دار شدن برخی فعالیت‌های مذهبی در ایران می‌شود.

آرزو دارم امام خامنه‌ای را ببینم

این طلبه میانماری با اشتیاق درباره علاقه خود به دیدار با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: آرزو دارم روزی این شخصیت بزرگ دنیا را از نزدیک ببینم و اگر این توفیق نصیب من شود از خداوند منان بیش از پیش سپاسگزاری می‌کنم.

محمد علی در حالی‌که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت: من علاقه خاصی به امام خامنه‌ای دارم به طوری که اگر رهبر معظم جهان اسلام بگوید بمیر، می‌میرم.

وی گفت: من می‌خواهم تا مقطع کارشناسی ارشد در ایران درس بخوانم تا به مسائل دینی مسلط شوم و زمانی که به میانمار برگشتم بتوانم افراد زیادی را به دین اسلام دعوت کنم تا مردم میانمار هم از کوچک و بزرگ همچون ایرانیان با قرآن آشنا شوند و موج بیداری اسلامی در کشورم تسری یابد.

منبع: ابنابرچسب‌ها: شیعه
شنبه 92/7/27 .:. 11:32 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

شیخ کلینی رحمة الله از محمد بن سنان روایت می کند:

نزد امام جواد علیه السلام از ناسازگاری شیعه سخن به میان آوردم، حضرت فرمودند:

محمد، خدای تبارک و تعالی پیوسته در یکتایی خویش، یگانه و تنها بود. سپس محمد و علی و فاطمه علیهم السلام را آفرید. آن گاه پس از درنگی به طول هزار زمانه، تمام آفریده ها را هستی داد و آن سه را بر آفرینش اینان گواه گرفت. سپس پیروی آفریده ها را از آن سه، واجب کرد و کارشان را به این نیک گوهران سپرد. بنابراین پیامبر و علی و فاطمه، هر آنچه را بخواهند، حلال می دارند و البته جز خواسته خدای تعالی را نمی خواهند.  سپس فرمود:

محمد، هر کس از کیش ما پیشی بگیرد، از دین بیرون شده است ، هر کس از آن بازماند، نابود می گردد و هرکس به همراه آن رود، به آن می پیوندد.  محمد آنچه را گفتم فراگیر.

الکافی، کلینی، ج 1، ص 44برچسب‌ها: اهل بیت علیهم السلامشیعه
چهارشنبه 92/7/3 .:. 1:15 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

امام باقر علیه السلام:

چون یکی از یاران حضرت قائم علیه السلام روی زمین گام نهد آن زمین به سرزمینهای دیگر مباهات می کند که امروز فلان یاور حضرت قائم علیه السلام بر فراز من گام نهاد.

خورشید کعبه به نقل از روزگار رهایی ص 631برچسب‌ها: شیعه
یکشنبه 92/6/31 .:. 1:1 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

امام زمان علیه السلام در توقیع شریف خود فرمودند:

ما را از شیعیان دور نگه نمی دارد مگر اعمال و رفتارهای آنان که به ما می رسد و برای ما ناخوشایند و دور از انتظار است.

خورشید کعبه به نقل از بحار ج 5 ص 177برچسب‌ها: شیعهامام زمان علیه السلام
پنج شنبه 92/6/14 .:. 2:58 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت محمد صل الله علیه و اله:

یا علی تو نخستین کسی از امت من هستی که وارد بهشت می شوی و شیعیان و پیروانت بر منبرهائی از نور، شاد و خرم با صورتهائی سفید و نورانی، گرداگرد من خواهند بود، من شفاعتشان می کنم و آنها فردا، در بهشت برین، همسایگان من می باشند.

کفایة الطالب ص 135برچسب‌ها: حضرت علی علیه السلامشیعه
دوشنبه 92/6/11 .:. 11:1 صبح .:. رضا خانگلی زیولائی
   1   2      >
.:. کدنویسی : وبلاگ اسکین .:. گرافیک : شهدای کازرون .:.
درباره وبلاگ

احادیث معصومین علیهم السلام
امکانات وب


بازدید امروز: 37
بازدید دیروز: 43
کل بازدیدها: 56712