سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایگاه شناخت اهل بیت و شیعه
و احادیث معصومین علیهم السلام
ثامن تم
لینک دوستان
طراح قالب

شهدای کازرون

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت محمد صل الله علیه و اله:

من برترین انسان جهان برای اولین و آخرین هستم و بعد از من علی علیه السلام برترین مخلوقات جهان است بدانید که اول ما مثل آخر ما و آخر ما مثل اول ما می باشد.

بحار، ج 26 ص 316برچسب‌ها: اهل بیت علیهم السلامحضرت علی علیه السلام
پنج شنبه 92/5/31 .:. 2:27 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم


احمد بن حنبل (از بزرگان اهل سنت) در مسند خود  از « زاذان » و او از « سلمان » روایت کرده که گفت: شنیدم از حبیب خود رسول خدا صل الله علیه و آله که فرمود:

« کنتُ انا وَ عَلیٌّ نورا ...

من و علی نوری بودیم نزد خدای عزوجل، پیش از آنکه آدم را خلق کند به چهارده هزار سال همینکه خدای عزوجل آدم را بیافرید این نور را دو قسمت کرد یک جزء من شدم و جزئی دیگر علی


این روایت در کتاب « الفردوس » ابن شیرویه دیلمی نیز روایت شده است.برچسب‌ها: اهل بیت علیهم السلامعلمای اهل سنتحضرت علی علیه السلام
سه شنبه 92/5/29 .:. 2:24 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

زیاد بن ابى زیاد ، احمد بن حنبل در جلد 1 " مسند " ص 88 آورده، از محمد بن عبد الله، از ربیع- یعنى ابن ابى صالح اسلمى، از زیاد بن ابى زیاد که گفت: شنیدم على بن ابى طالب رضى الله عنه از مردم سوال نمود و آنها را سوگند داد باینکه هر مرد مسلمى که شنیده است از رسول خدا صلى الله علیه و آله در روز غدیر آنچه را فرموده، برخیزد، پس دوازده تن از اصحاب بدر برخاستند و شهادت دادند.

و این حدیث را حافظ هیثمى در جلد 9 " مجمع الزواید " ص 106 از طریق احمد روایت نموده و گفته که رجال آن ثقه هستند و ابن کثیر در جلد 7 البدایه " ص 348 از احمد، و حافظ محب الدین طبرى در جلد 2 " الریاض النضره " صفحه 170 و ذخایر العقبى " ص 67 روایت مزبور را ذکر نموده اند.

  زید بن ارقم انصارى- صحابى- احمد با دقت در سند از اسود بن عامر، از ابى اسرائیل، از حکم از ابى سلیمان، از زید بن ارقم روایت کرده که گفت: على علیه السلام با قید سوگند از مردم سئوال نمود که هر کس شنیده است از رسول خدا صلى الله علیه و آله که فرمود:

من کنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه برخیزد و گواهى دهد، دوازه تن از اصحاب بدر برخاستند و بان شهادت دادند و من از کسانى بودم که کتمان نمودند و در نتیجه چشم خود را از دست دادم.

و هیثمى در جلد 9 " مجمع الزواید " ص 106 از احمد و طبرانى در " الکبیر " بلفظ مذکور، این حدیث را روایت نموده اند، و طبرانى رجال آنرا مورد وثوق دانسته، و در روایتى که نزد او ضبط شده این جمله مذکور است: و على بر هر که کتمان میکرد نفرین میفرمود: و ابن مغازلى در " المناقب " آنرا از ابى الحسین على بن عمر بن عبد الله بن شوذب از پدرش از محمد بن حسین زعفرانى از احمد بن یحیى بن عبد الحمید از ابى اسرائیل، از حکم از ابى سلیمان، از زید، بلفظ مذکور روایت کرده و در آن مذکور است "از قول زید" که: من از جمله کسانى بودم که کتمان کردند، پس خداى چشمم را نابینا فرمود و على کرم الله وجهه کسى را که کتمان کند نفرین فرمود و شیخ ابراهیم وصابى آنرا در " الاکتفاء " بلفظ مذکور از طبرانى در " المعجم الکبیر " روایت نموده.

و حافظ، محب الدین طبرى در " ذخایر العقبى " ص 67 از زید روایت نموده که گفت: على علیه السلام با قید سوگند از مردم سئوال نمود که: هر کس از پیغمبر صلى الله علیه و آله در روز غدیر خم شنیده که فرمود:

من کنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، برخیزد و گواهى دهد، شانزده تن برخاستند و بان گواهى دادند، و بهمین لفظ هیثمى آنرا در " مجمع الزواید " ص 107 از طریق احمد روایت نموده و سیوطى بطوریکه در جلد 6 " کنز العمال " ص 403 بنقل از " المعجم الاوسط " طبرانى مذکور است، این حدیث را در " جمع الجوامع " آورده و در آن مذکور است: دوازده تن برخاستند و بان شهادت دادند.

منبع: الغدیر علامه امینیبرچسب‌ها: علمای اهل سنتحضرت علی علیه السلام
سه شنبه 92/5/29 .:. 2:22 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی
بسم الله الرحمن الرحیم

زاذان بن عمر ، احمد پیشواى حنبلیان در جلد 1 مسندش در ص 84 با بررسى در سند آورده از ابن نمیر، از عبد الملک، از ابى عبد الرحیم کندى، از زاذان بن عمر که گفت: سخن على علیه السلام را شنیدم که در رحبه از مردم سوال کرد و آنها را سوگند داد که هر کس رسول خدا صلى الله علیه و آله را در روز غدیر خم دیده و سخنان او را شنیده برخیزد و گواهى دهد، سیزده تن برخاستند و شهادت دادند که آنها از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدند که میفرمود:

من کنت مولاه فعلى مولاه.

و حافظ هیثمى در جلد 9 " مجمع الزواید " ص 107 این حدیث را از زاذان، از طریق احمد بلفظى که ذکر شد روایت نموده، و همچنین ابوالفرج ابن جوزى در جلد 1 " صفه الصفوه " ص 121 و ابو سالم محمد بن طلحه شافعى در " مطالب السول " ص 54 "در سال 1302 بچاپ رسیده" و ابن کثیر شامى در جلد 5 " البدایه و النهایه " ص 210 و در جلد 7 ص 348 از طریق احمد و سبط ابن جوزى در " تذکره " ص 17، و سیوطى در " جمع الجوامع " نقل از احمد، و ابن ابى عاصم در " السنه " "بطورى که در جلد 6 " کنز العمال " ص 407 مذکور است" روایت مذکوره را ذکر نموده اند 5.- زر بن حبیش اسدى "شرح حال او در صفحه 116 جلد 1 ذکر شده" حافظ ابو عبد الله زرقانى- مالکى- در جلد 7 " شرح المواهب " ص 13 گوید: ابن عقده با دقت در سند از زر بن حبیش روایت کرده که گفت: على علیه السلام فرمود: در اینجا از اصحاب محمد صلى الله علیه و آله چه کسانى هستند؟ دوازده تن برخاستند و شهادت دادند که از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدند، فرمود:

من کنت مولاه فعلى مولاه.برچسب‌ها: علمای اهل سنتحضرت علی علیه السلام
یکشنبه 92/5/27 .:. 10:17 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

ابو سلیمان موذن،   ابن ابى الحدید در جلد 1 شرح نهج البلاغه ص 362 گوید: ابو اسرائیل از حکم روایت کرده و او از سلیمان موذن "این همان سند احمد است که خواهد آمد" اینکه، على علیه السلام سوگند داد مردم را که هر کس از آنها این فرموده رسول خدا صلى الله علیه و آله را شنیده که فرمود: من کنت مولاه فعلى مولاه.. گواهى دهد، پس گروهى بدان شهادت دادند و زید بن ارقم از شهادت بان در حالیکه بدان آگاه بود امساک نمود، پس امیرالمومنین علیه السلام او را به نابینائى نفرین فرمود و او نابینا شد، و پس از نابینا شدن داستان این گفتار رسول خدا صلى الله علیه و آله را براى مردم بیان میکرد، و بطرق دیگر از او "یعنى سلیمان موذن" خواهد آمد که این داستان را از زید بن ارقم روایت کرده و شاید این روایت هم از آنست و از قلم افتاده است.برچسب‌ها: حضرت علی علیه السلامعلمای اهل سنت
یکشنبه 92/5/27 .:. 10:15 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

فخر رازی (از علمای بزرگ اهل سنت) در تفسیر سوره کوثر گفته:

گفته اند این سوره نازل شد بر علیه کسی که پیامبر صل الله علیه و آله را نکوهش کرد به خاطر نداشتن اولاد پس معنی این است که خداوند اعطاء کرد به پیامبر صل الله علیه و آله نسلی را که باقی ماندند در طول زمان، پس ببینید که چقدر از اهل بیت به شهادت رسیدند؟  در عین حال کره زمین پر است از اولاد آنان، (سادات) و حال آنکه از بنی امیه کسی باقی نماند حتی یک نفر که به آن توجه و اعتنائی بشود، پس بنگرید، چقدر بودند در میان آنان (سادات) بزرگان از علماء مثل امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام ونفس زکیه و امثال آنان.

فخررازی در تفسیر خود جلد 32 صفحه 124برچسب‌ها: اهل بیت علیهم السلامعلمای اهل سنتحضرت فاطمه سلام الله
یکشنبه 92/5/27 .:. 10:13 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

منبع: تبیانبرچسب‌ها: تصاویر
یکشنبه 92/5/27 .:. 2:19 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

امام صادق علیه السلام:

تمام پیامبران گذشته برای معرفت حقوق و ولایت ما مبعوث شده اند و موظف بوده اند ما را بر دیگران مقدم بدانند.

اصول کافی ج1 ص 437 ح 4برچسب‌ها: اهل بیت علیهم السلام
یکشنبه 92/5/27 .:. 2:15 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

حضرت فاطمه علیها السلام در سال 5 بعثت پیامبر صل الله علیه و اله که قریش نیز کعبه را بازسازی می کردند متولد شد و هنگام وفاتش هیجده بهار از عمر او گذشته بود...

بحارالانوار ج 43 ص 7 ح 8برچسب‌ها: حضرت فاطمه سلام الله
یکشنبه 92/5/27 .:. 2:11 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی

بسم الله الرحمن الرحیم

امام باقر علیه السلام:

[اگر] به شرق و غرب عالم [هم] بروید، هرگز به علم صحیح و درستی [در دین] دست نمی یابید، مگر آن علمی که از نزد ما آل محمد بیرون می آید. 

(بحارالانوار ج2 ص 92 ح 20)برچسب‌ها: اهل بیت علیهم السلام
شنبه 92/5/26 .:. 1:55 عصر .:. رضا خانگلی زیولائی
   1   2   3   4      >
.:. کدنویسی : وبلاگ اسکین .:. گرافیک : شهدای کازرون .:.
درباره وبلاگ

احادیث معصومین علیهم السلام
امکانات وب


بازدید امروز: 36
بازدید دیروز: 43
کل بازدیدها: 56711